Vratná kauce

  • Nájemce poskytne pronajímateli vratnou kauci (jistinu) v hodnotě výše měsíčního nájemného při podpisu smlouvy.
    A to buď platbou na účet a nebo v hotovosti.
  • Jistina může být požita na závazky vedené pronajímatelem vůči nájemci. Avšak pokud se tak stane je nájemce povinen opět doplnit jistinu do plné výše.
  • Pokud nebude jistina nebo její poměrná část použita k uhrazení závazků nájemce vůči pronajímateli , bude jistina nebo její poměrná část nájemci vrácena pronajímatelem nejpozději do 30 dnů poté, co skončí nájemní vztah založený touto smlouvou.