Dominikánský klášter

Kolej Jinak - Klášter dominikánů

15 minut pěšky nebo 3 minuty autem 

Dominikánský klášter vznikl před více než 400 lety, byl připojen ke kostelu sv. Vojtěcha v centru Ústí, který byl ve své románské podobě postaven již ve 12. století. Klášteru se nejvíce dařilo v 18. století, kdy bylo v klášteře 12 řeholníků. Ve století 17. a 19. zde žili pouze dva mniši. Na začátku minulého století dominikáni klášter opustili a před pár lety se opět navrátili. Dominikáni patří mezi nejstarší katolický řeholní řád, jejich úkolem je kázat, zpovídat a rekatolizovat. Dominikánského mnicha poznáte podle bílé kutny - dlouhá bílá tunika až na zem a bílý škapulíř (něco jako dnešní kapuce). Už jste nějakého dominikána během svého studia potkali? 

Přejít na web >