Řád prádelny

Kolej Jinak - Řád prádelny - Ceník

PROVOZNÍ ŘÁD PRÁDELNY

 1. Uživatel je při používání strojů povinen řídit se instrukcemi na vývěskách.
 2. Uživatel by měl dodržovat obecné zásady praní a sušení:
  • prát světlé prádlo odděleně od barevného
  • před praním vyprázdnit kapsy oděvů
  ​• dodržovat teploty praní a sušení a další doporučení, uvedená na štítku prádla
 3. V prádelně je zakázáno prát a sušit:
  • prádlo silně znečištěné mastnotami a chemikáliemi
  • prádlo nasáknuté hořlavými látkami
  • prádlo znečištěné pevnými částicemi, zbytky omítky apod.
  ​• prádlo s připevněnými kovovými předměty
 4. V prádelně je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.
 5. Do prádelny je zakázáno vodit domácí zvířata.
 6. Uživatel je povinen v prádelně udržovat čistotu a pořádek a chovat se s ohledem na ostatní zákazníky.
 7. Uživatel je povinen počínat si v prostoru prádelny s ohledem na charakter provozovny, možnost vlhké podlahy apod. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv úrazy způsobené nedbalostí a neopatrností a nesprávným používáním strojů a zařízení.
 8. Uživatel používá stroje a zařízení prádelny na vlastní riziko. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zařízení nebo nesprávnou volbou programu.
   

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

 1. Každá osoba, která zpozoruje požár nebo podezření z možného vzniku požáru je povinna pokusit se jej vlastními silami a dostupnými prostředky uhasit, nebo zabránit jeho dalšímu šíření.
 2. Pokud se nepodaří požár uhasit, je každý povinen okamžitě opustit ohrožený prostor se všemi osobami nacházejícími se v ohroženém prostoru a nahlásit požár na telefonní číslo 150 (Hasiči) nebo 112 (Tísňová linka). V hlášení uveďte místo, kde hoří (adresa), co hoří, ohrožení osob, číslo telefonu, ze kterého voláte, vaše jméno a příjmení.
 3. Osoba, která nahlásila požár hasičům, musí okamžitě vyhlásit požární poplach hlasitým voláním „HOŘÍ“.
 4. Při evakuaci ohroženého prostoru zachovejte klid, nepanikařte, opusťte ohrožený prostor rychlou chůzí.
 5. Poskytněte pomoc dětem, starým lidem, postiženým nebo zraněným osobám.
   

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Tísňová linka 112
Kolej Jinak - Správce +420 773 142 151